https://gradinitabunavestire.ro/
Canva - A Young Nurse
1
Sănătatea și siguranța copiilor sunt de maximă importanță pentru noi, având grijă atât de sănătatea fizică dar și de cea emoțională a fiecărui dintre ei.
2
Grădiniţa beneficiază de prezenţa unui medic și a unei asistente medicale.
3
Monitorizăm în permanenţă starea de sănătate a copiilor, evoluţia în înălţime şi greutate.
4
Pentru copiii nou veniţi în grădiniţă, părinţii vor aduce la cabinetul medical al grădiniţei fişa medicală tip, copie după certificatul de vaccinări, avizul epidemiologic şi rezultatele analizelor solicitate (în original).
5
La începutul anului şcolar solicităm efectuarea unor examene medicale de către toţi copiii: exudat nazo-faringian şi examen coproparazitologic.
6
Părinţii au obligaţia să semnaleze la cabinetul medical probleme de durată legate de sănătatea copiilor (alergii, intoleranţe alimentare, astm etc.).
7
ZILNIC, LA INTRAREA IN GRĂDINIŢĂ, COPIII AU OBLIGAŢIA SĂ SE PREZINTE LA CABINET PENTRU CONTROL. GRĂDINIŢA POATE REFUZA ACCESUL ÎN GRĂDINIŢĂ AL COPIILOR CARE PREZINTĂ SIMPTOME DE BOALĂ LA CONTROLUL DE DIMINEAŢĂ.
8
COPIII AFLAŢI SUB TRATAMENT PENTRU BOLI ACUTE NU AU ACCES ÎN GRĂDINIŢĂ.
9
ESTE INTERZIS SĂ SE ÎNCREDINŢEZE MEDICAMENTE COPIILOR SAU CADRELOR DIDACTICE.
10
Părinţii au obligaţia de a anunţa imediat cabinetul medical în cazul diagnosticării copilului cu o boală contagioasă.
Cabinetul medical va semnala în scris părinţilor apariţia în grădiniţă a unui caz de îmbolnăvire cu o boală a copilăriei.
11
Copiii contactați acasă cu o persoană care este contaminată cu o boală a copilăriei (ex.: varicelă, parotidită epidemică, rubeolă etc.) nu vor veni în colectivitate, pentru a evita răspândirea bolii.
12
Dacă pe parcursul programului, asistenta medicală constată apariţia unor simptome de boală la un copil, părinţii vor fi contactaţi telefonic pentru a-l prelua imediat, iar acesta va fi izolat la cabinet până la sosirea părinţilor. Asistenta va administra după caz medicamente uşoare şi fără risc, dacă părinţii au completat şi semnat formularul de acord.
13
ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL LIPSEŞTE DE LA GRĂDINIŢĂ, PĂRINŢII AU OBLIGAŢIA DE A COMUNICA TELEFONIC LA SECRETARIAT MOTIVUL ŞI PERIOADA.
14
Copiii care absentează din motive de sănătate sunt obligaţi să prezinte la intrarea în grădiniţă un aviz epidemiologic, indiferent de motivul absentării.