În grupa mijlocie, ne propunem să susținem și să consolidăm curiozitatea copilului despre lume și locuitorii săi.

Copiii vor explora modul în care înțelegem lumea.

Programul nostru zilnic realizează un echilibru între activitățile de joc, învățare și odihnă.

Programul zilnic alternează perioadele de joc liber cu activitățile pe domeniile experiențiale sau în aer liber.

Sunt prevăzute intervale pentru servirea meselor și pentru odihnă.

Durata acestora variază de la o grupă la alta în funcție de vârsta copiilor.

Cum se realizează procesul instructiv – educativ?
Jocul este principalul mijloc de realizare al procesului instructiv – educativ prin formele sale diverse.
Activitățile didactice liber alese, cât și activitățile pe domenii experiențiale variază atât ca timp cât și ca număr, în funcție de nivelul de vîrstă al preșcolarului.

Planul de învățământ pentru educația timpurie specific perioadei aferente copilăriei timpurii asigură tuturor copiilor acces la același tip de educație și șanse egale în dezvoltare și învățare.