https://gradinitabunavestire.ro/

Avem un curriculum care vizează următoarele domenii de dezvoltare:

 • Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale
 • Dezvoltarea socio-emoțională
 • Capacități și atitudini față de învățare
 • Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
 • Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Competențele cheie:

 • comunicarea în limba maternă
 • comunicare în limbi străine
 • competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii
 • competența digitală
 • a învăța să înveți
 • competențe sociale și civice
 • spirit de inițiativă și antreprenoriat
 • sensibilizare și exprimare culturală