https://gradinitabunavestire.ro/

Deviză, viziune, misiune şi valori promovate de Grădiniţa Buna Vestire a Patriarhiei Române

Motto:

Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu

(Marcu 10, 14).


 DEVIZĂ:

Împreună formăm copiii pentru Viaţă.

VIZIUNE:

Promovăm o educaţie integrală a copiilor, personalizată şi edificatoare pentru viaţă, care formează caractere puternice şi comunităţi autentice.

MISIUNE:

Construim un mediu educațional unde fiecare copil este apreciat, înconjurat de afecţiune şi încurajat să se dezvolte în conformitate cu propriul potenţial, în lumina valorilor creştine.

VALORI:

 1. credinţa în Dumnezeu;
 2. iubirea;
 3. libertatea şi coresponsabilitatea;
 4. demnitatea persoanei;
 5. respectul;
 6. discernământul;
 7. integritatea;
 8. implicarea;
 9. profesionalismul;
 10. perseverenţa.

Astfel, la Grădiniţa Buna Vestire a Patriarhiei Române:

 1. Hristos este centrul comunităţii noastre, în Care trăim, iubim, învăţăm şi creştem;
 2. copiii şi adulţii se află împreună într-o formare pentru Viaţă;
 3. sunt promovate valorile culturale, morale şi religioase, care au contribuit la formarea identităţii româneşti şi europene;
 4. fiecare copil este apreciat pentru ceea ce este, iar aptitudinile sale sunt descoperite şi valorificate;
 5. copiii sunt încurajaţi să descopere bucuria jocului şi a cunoaşterii, dar şi sensurile profunde ale realităţii vieţii şi lumii;
 6. copiilor li se oferă repere esenţiale pentru viaţă, pentru a putea răspunde provocărilor societăţii contemporane și a cultiva un ideal;
 7. copiii sunt formaţi pentru Familie, Biserică, Şcoală şi Societate;
 8. copiii învaţă iubirea faţă de Dumnezeu şi de semeni, solidaritatea, hărnicia, dărnicia şi recunoştinţa;
 9. este promovată o învăţare integrală, permanentă, motivantă, activă şi creativă;
 10. copiii sunt pregătiţi pentru începerea şcolii şi pentru etapele importante din viaţa lor.