https://gradinitabunavestire.ro/

 

Grădiniţa Buna Vestire a Patriarhiei Române

– formarea copiilor pentru Viaţă*[1]

 

Grădiniţa Buna Vestire a Patriarhiei Române îşi deschide porţile în anul 2020, declarat An omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Prin această iniţiativă, s-a dorit evidenţierea importanţei educaţiei creştine pentru societatea contemporană.

Icoana emblematică a anului omagial 2020 este icoana Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi a fiicei lor, Fecioara Maria. Însă Maica Domnului Iisus Hristos este icoana Bisericii, care-L mărturisește pe Hristos şi Îl arată oamenilor ca fiind Mântuitorul lumii. Prin acceptul liber al Fecioarei Maria de-a naște, ca Om, pe Fiul lui Dumnezeu, Buna Vestire este începutul mântuirii lumii de către Iisus Hristos. În icoana sărbătorii Bunei Vestiri vedem iubirea milostivă a lui Dumnezeu Care începe mântuirea noastră şi ne aşteaptă pe toţi să răspundem chemării Sale.

Într-o lume marcată profund de individualism şi secularizare, Familia, Biserica şi Şcoala sunt chemate astăzi să ofere copiilor ajutorul necesar dezvoltării lor atât în plan personal, cât şi comunitar, adică să-i formeze pentru viaţă, spre a deveni nu numai cetăţeni ai patriei pământeşti, ci şi cetăţeni ai patriei cereşti, după îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu” (Marcu 10, 14). Aşadar, Familia, Biserica şi Şcoala au vocaţia de a cultiva libertatea, responsabilitatea şi demnitatea copiilor, deoarece aceştia sunt dar al lui Dumnezeu pentru familie şi umanitate.

În acest context, Grădiniţa Buna Vestire a Patriarhiei Române îşi deschide porţile, pentru a promova o educaţie integrală a copiilor, personalizată şi edificatoare pentru viaţă, care formează caractere luminoase şi comunităţi sănătoase. La Grădiniţa Buna Vestire, fiecare copil este apreciat şi respectat, iar aptitudinile sale sunt descoperite şi valorificate. Copiii învaţă iubirea faţă de Dumnezeu şi de semeni, prietenia şi hărnicia, dărnicia şi recunoştinţa; ei sunt încurajaţi să descopere bucuria jocului şi a cunoaşterii, frumuseţile cărţilor şi ale culorilor, dar mai ales lumina bunătăţii sufletului uman. Totodată, copiilor li se oferă repere esenţiale pentru viaţă, fiind formaţi pentru a trăi în armonie în Familie, Biserică, Şcoală şi Societate. Grădiniţa aceasta promovează o învăţare integrală, motivantă, activă şi creativă, fiind evidenţiate valorile culturale, morale şi religioase, care au contribuit la formarea identităţii româneşti şi europene.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce iubește și binecuvintează pe toți copiii, să lumineze şi să umple de pace şi bucurie sufletele copiilor, părinţilor, educatoarelor şi educatorilor din Grădiniţa Buna Vestire a Patriarhiei Române, pentru ca toți copiii care se formează aici să fie o binecuvântare pentru familie și pentru poporul român.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


* Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la înfiinţarea Grădiniţei Buna Vestire a Patriarhiei Române.