ACREDITĂRI

GRĂDINIȚA ESTE ÎN CURS DE OBȚINERE A AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE PROVIZORII.

DOSAR 505/13.02.2020 depus la ARACIP – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.

Open chat